NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM

NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM

NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM

Ngày đăng: 20/10/2022

Vì cuộc sống Xanh: Tiết kiệm điện tại TP.HCM

NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM (Ảnh: HTV)

​NDCT Hồng Phượng trò chuyện cùng ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực EVN TP.HCM về tiết kiệm điện tại TP.HCM (Ảnh: HTV)