VAN HÚT CHÂN KHÔNG

VAN HÚT CHÂN KHÔNG

Chính Sách & Quy Định Chung

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

I. Quyền thay đổi nội dung, điều khoản

Tất cả thông tin trên website https://trungtamnangluong.com/ được chúng tôi tổng hợp và phân tích, đăng tải trên hệ thống website trungtamnangluong.com để khách hàng của mình có thể tham khảo, tìm hiểu về sản phẩm, công nghệ, cơ chế chính sách, thông tin công nghệ …. liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi; Tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

II. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website:https://trungtamnangluong.com/ này và hệ thống website thuộc quyền sở hữu của trungtamnangluong.com. Tất cả các bài viết sưu tầm, tổng hợp, trungtamnangluong.com đều trích dẫn nguồn. Vì thế, Bạn cũng có quyền được sử dụng thông tin website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nằm trong mục III, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào gây nhầm lẫn, hiểu lầm ảnh hưởng đến uy tín của trungtamnangluong.com đều không được phép

III. Hạn chế sử dụng

MEGASUN Hồ Chí Minh không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam. Không sử dụng vì mục đích chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
  • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
  • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.