Tấm thu nhiệt năng lượng mặt trời megasun - Gia Nam

Tấm thu nhiệt năng lượng mặt trời megasun - Gia Nam

Tấm thu nhiệt năng lượng mặt trời

Tấm phẳng thu nhiệt MEGASUN

Tấm phẳng thu nhiệt MEGASUN

 Tấm thu nhiệt lõi đồng

Tấm thu nhiệt lõi đồng

Tấm thu nhiệt ống chân không MGS-VC1850

Tấm thu nhiệt ống chân không MGS-VC1850