Công ty SANOFI – Khu công nghệ cao TP. HCM

Công ty SANOFI – Khu công nghệ cao TP. HCM

Công ty SANOFI – Khu công nghệ cao TP. HCM

Thông tin về hệ thống:

  • Sử dụng hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN tấm phẳng thu nhiệt công suất 8,000 lít.
  • Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.

Một số hình ảnh tiêu biểu về Công trình máy nước nóng năng lượng mặt trời mà Megasun lắp đặt tại Công ty SANOFI – Khu công nghệ cao TP. HCM