Dự Án Trung tâm điều dưỡng Bộ Quốc Phòng – Vũng Tàu

Dự Án Trung tâm điều dưỡng Bộ Quốc Phòng – Vũng Tàu

Dự Án Trung tâm điều dưỡng Bộ Quốc Phòng – Vũng Tàu

Dự án hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Trung tâm điều dưỡng Bộ Quốc Phòng – Vũng Tàu

Thông tin về hệ thống:

  • Sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 10,000 lít.
  • Cung cấp cho các phòng của Trung tâm điều dưỡng.
  • Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.