Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Cocacola Đà Nẵng

Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Cocacola Đà Nẵng

Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Cocacola Đà Nẵng

Thông tin về Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Cocacola Đà Nẵng:

  • Sử dụng hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 20,000 lít/ngày.
  • Cung cấp nước nóng hỗ trợ gia nhiệt trong sản xuất.
  • Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức