Hồ bơi Phù Đổng – Đà Lạt

Hồ bơi Phù Đổng – Đà Lạt

Hồ bơi Phù Đổng – Đà Lạt

Thông tin về hệ thống:

  • Hệ thống sử dụng 30 tấm thu nhiệt loại ống chân không của Megasun – Model MGS-VC1850 kết hợp với boiler chạy bằng than hiện tại của hồ bơi
  • Cung cấp nhiệt độ cho hồ bơi ổn định từ 30 đến 32 độ C
  • Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.