Máy nước nóng tại KungBang, KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương

Máy nước nóng tại KungBang, KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương

Máy nước nóng tại KungBang, KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương

Thông tin về công trình:

  • Sử dụng hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN, thu nhiệt năng bằng công nghệ ống thủy tinh chân không, tổng công suất 4000 lít.
  • Cung cấp nhu cầu nước nóng cho 40 phòng nhà nghỉ chuyên gia.
  • Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.