Hệ thống máy nước nóng Bệnh Viện Tâm Trí – Nha Trang

Hệ thống máy nước nóng Bệnh Viện Tâm Trí – Nha Trang

Hệ thống máy nước nóng Bệnh Viện Tâm Trí – Nha Trang

Thông tin về Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Bệnh Viện Tâm Trí – Nha Trang:

  • Sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN ,tấm phẳng thu nhiệt, công suất 6,000 lít.
  • Cung cấp nước nóng cho các phòng của bệnh viện.
  • Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.

Hình ảnh của Hệ thống máy nước nóng tại Bệnh Viện Tâm Trí – Nha Trang